ერთიანი აგროპროექტის“ ფარგლებში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი მეფრინველეობის ფერმა შეიქმნა და 2017 წლიდან ფუნქციონირება დაიწყო

ერთიანი აგროპროექტის“ ფარგლებში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი მეფრინველეობის ფერმა შეიქმნა და 2017 წლიდან ფუნქციონირება დაიწყო
► საწარმოს შექმნისათვის გამოყენებული შეღავათიანი აგროკრედიტის მოცულობა 100 323 აშშ დოლარს შეადგენს

► საწარმოში დასაქმდა 10 ადამიანი

► პროექტების ფარგლებში, შეღავათიანი სესხები გაიცემა როგორც ახალი საწარმოების შექმნისთვის, ასევე უკვე არსებულის გაფართოებისთვის. უკვე დაფინანსდა 750-ზე მეტი მოქმედი და 158 ახალი საწარმო,
იხილეთ საწარმოების რუკა: http://apma.ge/maps/

Please follow and like us:

Related posts