ბარმენთა პროფესიული მოსამზადებელი კურსები

სიახლე ქუთაისში! საქართველოს ბარმენთა ასოციაციის იმერეთის რეგიონალურ ფილიალში ფუნქციონირებს ბარმენთა პროფესიული მოსამზადებელი კურსები. სწავლის ხანგრძლივობაა 2 თვე. სწავლება მიმდინარეობს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, რომელიც დამტკიცებულია საერთოშორისო ბარმენთა ასოციაციის მიერ (IBA) და ასევე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მოწოდებული პროგრამის მიხედვით. კურსები ლიცენზირებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ. ლიცენზია №02341085
ისწავლება შემდეგი დისციპლინები:

 1. საქონელთმცოდნეობა
 2. ბარის მოწყობილობა–დანადგარები
 3. კოქტეილის მომზადებისა და სასმელების ტექნოლოგია
 4. ბარმენის პროფესიული უნარჩვევები
 5. სავაჭრო გამოთვლები ბარში
 6. პროფესიული ეთიკა და ფსიქოლოგია
 7. ჰიგიენა და სანიტარიის საფუძვლები.ყველა კურსდამთავრებული წევრიანდება საქართველოს ბარმენთა ასოციაციაში.
  გაიცემა საერთაშორისო სერტიფიკატი, რომელიც ძალაშია მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში სადაც არსებობს ბარმენთა ასოციაცია.
  საქართველოს ბარმენთა ასოციაცია უზრუნველყოფს მისი კურსდამთავრებულების გარანტირებულ დასაქმებას. ასევე იგეგმება წარჩინებულ მოსწავლეთა გაცვლითი პროგრამები საზღვარეთ. დაწვრილებითი ინფორმციისთვის დაგვიკავშირდით:

598 310390 მის: ქუთაისი, ყაუხჩიშვილის 8 ( თეთრი ხიდის მიმდებარე ტერიტორია )

 

Related posts